Тревожното дете – практики за родители – МИЛЕНА МАНОВА

Милена Манова е психолог – психотерапевт, преподавател и супервизор по позитивна и детска психотерапия. Управител на Институт по Позитивна психотерапия. Председател на БАТА (Българска асоциация по транзакционен анализ). Автор на книгата „Хиперактивното дете”, съавтор на Терапевтични приказки за деца и родители – „Защо все аз?” и „Емоционални карти”. Автор и на Креативна кутия ” Бърза помощ за родители”. Тя е носител на награда за принос в психотерапията, 2018, от БАП.

About Author /

Start typing and press Enter to search