Сънят на бебето и малкото дете – ВЕСЕЛА БАНОВА

Особености на детския сън и причини за смущенията му.

Весела Банова е клиничен психолог и психоаналитик. Родена е в Сливен през 1960 г. Завършва психология в СУ „Климент Охридски” през 1983. Няколко години по-късно придобива специалност по клинична психология. През 1996-97 специализира психомоторно възпитание в Католическия Университет Лувен-ла-Ньов в Белгия. Работи като психолог и научен сътрудник по възрастова психология в Научен институт по педиатрия и в Национален Център по Хигиена. Национален консултант на МЗ по реформата на домовете „Майка и дете”, започнала през 1997г. Работата ? с психичното страдание на деца, изоставени от своите родители в домовете, я отвежда в областта на закрилата на децата в риск. От 2002 г. до 2008 г. е зам.-председател на Държавната агенция за закрила на детето. От 2008 година работи в сдружение „Дете и пространство” и активно участва в процеса на деинституционализация на децата в риск в България. През 2012 защитава докторска теза по социология на тема „Социални политики за закрила на деца в риск”. Автор е на различни книги за развитието на детето, сред които „Ръководство по релационна психомоторика“ и „Психомоторно развитие и психомоторни практики”. Весела Банова е член на УС на Българско общество за лаканианска психоанализа и на Национална мрежа за децата”. Тя е управител на Психоаналитечн институт ТОЛК, в който води родителски групи, консултира и осъществява терапевтична работа с деца и родители