За вредата от електромагнитните излъчвания

ЗДРАВИЗа вредата от електромагнитните излъчвания

 електромагнитно излъчване на телефони

 1. За електромагнитните излъчвания

 Все по-чести станаха научните публикации и дебатите в медиите за вредата от електромагнитите излъчвания и уредите, които са източници на електромагнитни полета. Много хора вече не се съмняват, че телевизорите, компютрите, микровълновите печки, мобилните и радиотелефоните нанасят поражения на нашите тела и влошават здравето ни. Въпреки че все повече от нас са убедени в това, тук ще споменем някои конкретните цифри и факти, които доказват мащабите и сериозността на проблема.

 

 1. Бурната дейност на човечеството видоизменя електромагнитния фон на цялата Слънчева система поради неконтролируемия растеж на излъчвателите в различни честотни диапазони.
  • В радиодиапазона Земята изглежда много по-ярка от Слънцето.
  • Интензивността на излъчванията в мегахерцовия диапазон (мобилни телефони, радиотелефони, базови централи, микровълнови печки) над САЩ е 10-14 пъти по-висока от тази над Атлантика.
  • В градовете с население над 1милион души електромагнитните излъчвания от технически произход превишават 30-70 хиляди пъти естественото излъчване в природата.

електромагнитно излъчване на телефони

 1. В сравнение с другите фактори на външната среда електромагнитните излъчвания излизат на първо място по ниво на интензивност и по ниво на вредност за човека. Според оценките на експертите електромагнитното замърсяване е причината за възникването на около 30 % от всички заболявания.
 1. Увеличаването на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) и така нареченото електромагнитното замърсяване е предизвикано от широкото разпространение на технически източници на електромагнитни полета като персонални компютри, базови станции, телевизори, клетъчни телефони и т.н.

Ето какво сочат проучванията за промяната в броя на използващите мобилни телефони и персонални компютри в Русия например:

В началото на 90-те години – около 100 хиляди потребители на персонални компютри.

В края на 1998 г. – 7 милиона потребители.

През 2003 г. – 50 милиона потребители.

 

В началото на 90-те години – около 10 хиляди абонати на мобилни оператори.

През май 2004 г. – 43 милиона.

През 2007 г. – повече от 145 милиона.

 1. В същото време изследванията показват, че ако един човек е подложен на продължително и постоянно въздействие на ЕМИ, в организма му възникват функционални нарушения, които само след 2-3 години преминават в патология.

Заради интензивността на използване на технически средства, източници на електромагнитни полета (ЕМП), за последните 15 години се наблюдава рязко повишаване на заболеваемостта на населението. Отново в Русия цифрите показват, че ако през 1990 г. относително здравото население е около 30%, то през 2003 г. то е едва 2%, т.е. 98% от населението страда от някакви здравословни оплаквания или проблеми, в това число децата.

 1. Според санитарно-хигиенните норми за допустими се считат следните стойности на плътност на потока на енергията (ППЕ) в областта на главата – не повече от 100 мкВт/кв.см, а ако човекът е на работното си място – не повече от 1000 мкВт/кв.см.

Тъй като дейността на човек в съвременния свят е свързана с постоянен контакт с източници на ЕМИ (компютри, телевизори, мобилни телефони), нивото на ППЕ за средностатистическия човек се изравнява с максималното допустимо ниво на ППЕ на работното място, т.е. човек в ежедневието си е подложен на същото негативно въздействие на електромагнитните излъчвания, както на работното си място.

 Подобна среда по стандартите за класификация на вредността на труда отговаря на ниво 3.4 – „нивото на вредните фактори предизвиква развитие на тежки форми на професионални заболявания, значително увеличаване на хроничните заболявания и катастрофална загуба на физическото здраве”.

А според последните данни компютрите и телевизорите се използват повече от 4 часа на ден, повече от 50 % от децата имат лични мобилни телефони. Поради това възрастното население (около 80 %) и децата и подрастващите (около 100 %) ежедневно се намират в такива вредни условия.

 1. В същото време стандартите за безопасност в повечето страни не съответстват на резултатите от научните изследвания, които сочат, че източниците на ЕМИ са много по-опасни и представляват много по-сериозна заплаха за здравето и живота на хората, отколкото са официалните становища на институциите.

Според тези нормативи е допустимо плътността на потока на електромагнитното излъчване да бъде между 100-1000 мкВт/кв.см., докато според изследванията дори 0.02 мкВт/кв.см. вече нанася вреда на организма.

Освен това съществуващите стандарти отчитат само това по какъв начин излъчената честота влияе на способността на организма да поглъща енергия от излъчванията и съответно да се нагрява. А негативните въздействия от нетермичните ефекти (в частност енергоинформационните, съставляващи 60% от потока) не се отчитат. За тяхната степен на влияние върху организма в момента може да се съди само чрез резултати от биологични изследвания (т.е. изследвания върху живи организми).

Провежданията на именно такива проучвания препоръчва Европарламентът в заключителното си изследване от март 2001 г., в което още се казва:

Създаденият от човека „електросмог” е главната съвременна заплаха за здравето на обществото. Това нейонизиращо електромагнитно заразяване от техногенен произход е изключително коварно, тъй като остава незабелязано от сетивата, обстоятелство, което спомага за безгрижното отношение към индивидуалната защита.

 1. Милиони години хората са живели в естествена природна среда, човешкият организъм е еволюирал бавно и постепенно се е нагаждал към условията на средата. През последните 20 години обаче екологичната обстановка е толкова видоизменена, че ние живеем в съвсем нова среда, която поставя на изпитание телата ни и бързо изразходва потенциала от естествени защитни сили, който има всеки един от нас. Абсурдно е да мислим, че са такъв кратък период от време (сравним с един миг) организмът може да еволюира и да се адаптира към рязката промяна.

 

Ако направим сравнение с предишните поколения на тази възраст и днешните младежи по отношение на жизненост, енергичност, здравословно състояние и физическа издръжливост, то няма да е в полза на днешните.

Хората от по-възрастното поколение са били подложени на въздействието на влошената екологична обстановка и електромагнитния смог по-малка част от живота си. По това време не е имало персонални компютри, микровълнови печки, мобилни телефони, огромен брой мощни радиолокационни станции, телевизорите и електрическите влакове например тепърва са ставали част от ежедневието. Земята не е била оплетена с такава мощна мрежа от високоволтови линии.

Нека сега да обърнем внимание какви конкретни проблеми може да причини въздействието на електромагнитните полета.

 1. Първо трябва да отбележим, че всеки човек има различен потенциал от защитни сили и реагира различно на това въздействие. Ако гледате телевизия години наред и смятате, че здравето ви е добро, това означава, че родителите ви са ви дали добро здраве и имате голям здравен запас, но той не е безграничен. Това не означава, че вие ще дадете същото добро здраве на вашите деца, а те – на своите. Характерът на въздействието зависи от състоянието на организма на всеки отделен човек, по същия начин както някой може да вдигне 200 кг., а друг не може да вдигне и 20 кг.
 1. Научните изследвания в сферата на въздействие на електромагнитните полета са многобройни. Тук ще споменем един конкретен експеримент, проведен в американска лаборатория с плъхове и най-обикновен телевизор. Телевизорът бил поставен в едната стаята, а плъховете в съседната. Въпреки, че плъховете се намирали оттатък стената, те рязко намалили темпа на размножаването си. Ако без телевизор самката раждала средно по 12 плъхчета, то при включен апарат се раждали само две плъхчета, които загивали (изследването е публикувано в руското списание „Знание – сила”, 1997, бр. 12, стр. 161).
 1. Ето някои конкретни субективните усещания, свързани с въздействието на електромагнитните полета – бърза уморяемост, неразположение, повишена раздразнителност, отслабването на паметта, нарушенията на съня. А резултатите от научните изследвания дават и обективните показатели за влошаване на здравето, при тези групи хора, които значително повече се подлагат на въздействието на електромагнитно поле:

 Тези хора имат по-слабо и непълноценно потомство, което на свой ред също не може да роди здрави деца. Излъчванията влияят негативно на целия организъм, но най-силно страдат централната нервна система, имунитета и главния мозък.

Изследванията показват, че при постоянните ползватели на компютрите се наблюдават хронична умора, раздразнителност, главоболие, намаляване на паметта, нарушения в сексуалната активност, дефекти на главния мозък при новородените, увеличаване на риска от помятане до 80% и на риска от онкологични заболявания до 10-15 пъти, увеличаване размера на щитовидната жлеза и др. Дори ако това натоварване е само на работното място, до началото на следващия работен ден организмът не успява да се възстанови от електромагнитния удар от предния ден и все по-трудно понася увеличаващото се натоварване.

Особено опасни са излъчванията за подрастващия организъм. Дори и безобидните на пръв поглед видео игри повишават вероятността да се заболее от левкемия.

Мобилните телефони действат разрушително на главния мозък. Изследванията показват, че електромагнитните вълни, излъчени от поднесения към ухото мобилен телефон, предизвикват в невроните на централната нервна система на човешкия организъм резонанс, който многократно усилва стреса. Организмът се намира в силно напрежение. Клетките на мозъка умират няколко пъти по-бързо. Това води до намаляване на паметта, понижаване на познавателните способности, а може да доведе и до по-тежки последици.

Радиостанциите и домашните радиотелефони са 20 пъти по-мощни от мобилните телефони и следователно много по-опасни.

Телевизорът за единица време влияе на човешкия организъм в по-малка степен, отколкото компютър, тъй като разстоянието до екрана е по-голямо. Но времето прекарано ежедневно пред телевизора изравнява това влияние. Увеличават се количеството на заболявания и рискът от раждане на по-слабо и непълноценно потомство.

Ето резултатите от едно от мащабните изследвания в тази област, проведено от професор Джеймс Стейси в Ирландия с участието на 11 хиляди души. Професорът споделя: “Тези хора, които използват мобилни телефони не повече от 2 минути на ден, се оплакват от дискомфорт и други болезнени симптоми. А при тези пациенти, които използват мобилните телефони редовно, възникват чести болки в главата, световъртеж, а също така проблеми с концентрацията. При това честотата на възникване на тези проблеми е право пропорционална на продължителността на телефонните разговори.”

електромагнитно излъчване на телефони

 1. Когато клетъчният телефон се използва в помещение, на разстояние 3 метра нивото на излъчване е 400 мкВт/кв.см без значение дали има стена или не. Както пушеното вреди и на околните, така и използването на излъчващи устройства, които нямат защита, нанасят вреда на здравето на околните.

Как да изолирате вредното излъчване?

С холограмния предпазващ стикер, който може да поръчате от голямата компания Корал клуб, чрез дистирибутор Ани Докова. Може да я откриете на:

А ТУК ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА НЕУТРОНИК

100procenta.info
100procenta.info
100procenta.info част от VIP MEDIA - Дигитални издания за свободна журналистика, автори на текстово, аудио и видео съдържание и всички, които искат да изразят своето мнение. Управляващ редактор и действителен собственик съгласно ЗЗДПДПОРДМУ: Радостина Минчева. Изданията се управляват от продуцентска компания "Вива Ефир" ЕООД, която отговаря за спазването на добрите журналистически принципи в редакционната политика, както и за всички въпроси свързани с рекламата в изданията. За връзка info@vipmedia.bg
- реклама -spot_img

Как да се подготвите за пролетно-лятното време?

Пролетта вече с пълна сила показва красотата си всеки ден и прогнозата за времето...

От плодовете, до секса – полезни съвети за справяне с пролетната умора

Как да хакнем собственото си тяло и да се преборим с широко разпространеното състояние...

Списък с последствията от недоимък на витамин D

• Диабет, тъй като витамин D играе ключова роля за контрола на кръвната захар; •...

Храната при настинка и грип. Каква храна за вкъщи купувате?

Настинки и грип – как да си помогнем с храна, хранителни добавки и билки??? (основна...