Трансмитери на налягане – какво е приложението им?

- реклама -spot_img

Трансмитери на налягане – измервателен уред, необходим за непрекъснатото измерване на физични величини, възникващи в различни среди. След получаване на данните от уреда следва трансформирането им в изходни сигнали за тока или напрежението. Освен това се използва за вход на апаратура за системи за автоматично регулиране и контрол. Само по себе си налягането е единица сила, която се създава на единица площ.

Трансмитерите на налягане се използват в диспечерски пунктове, енергоснадяване, отчет и контрол на разпределението на газа, петролни продукти и топлина. Често устройството се използва в енергетиката, леката и тежка промишленост, комуналната дейност, транспорта и при други оборудвания. Трябва да кажем, че без тези уреди е невъзможна работата на хидравличните помпи, компресорите и промишлените двигатели.
В състава на всеки уред влизат няколко основни елемента: първичен преобразувател, тяло и схема за обработка на сигнала.

Освен това задължително има проводник, терминали, атмосферна тръба и други. Основните различия между съществуващите сензори е точността на регистрацията на налягането, която зависи непосредствено от принципа на преобразуване на налягането в електросигнал. Трябва да отчетем, че сигналите от трансмитера на налягане са бавносменящи се. Това означава, че техния спектър се намира в областта на ултраниски честоти. За дигитализиране на сигнала е необходимо да се подтисне високочестотната част на спектъра. Това е особено разпространено при промишлени условия.

Трансмитерите на налягане измерват показания, които създава която и да е среда по отношение на атмосферното налягане. Този вид е много популярен и се прилага в различни сфери.

Според начина на обработка и показване на измереното налягане трансмитерите на налягане се разделят на първични и вторични. Първичните формират за дистанционно предаване изходния сигнал, съответстващ на измереното налягане. Вторичните получават сигнала от първичните сензори, обработват го, натрупват, показват и предават на по-високо ниво в системата. Известни са десетки начини за преобразуване на налягането в електрически сигнал, но само няколко от тях са получили широко приложение в общопромишлените сензори.

По изходния сигнал устройствата се разделят на аналогови и цифрови. Основните действащи устройства се отнасят към аналоговите с унифициран токов сигнал. В последните десетилетия се забелязва преход към устройства с цифров изход. Широко разпространение получи цифровия протокол HART. Този отворен двупосочен комуникационен стандартен протокол предвижда предаване на цифрова информация върху стандартен аналогов. Много често той се използва и за връзка между устройствата.

- реклама -spot_img
- Advertisement -

ПЕРФЕКТНИ

- Advertisement -spot_img

МЪЖКИ СВЯТ

ВИЖТЕ И ТОВА