Трансмитери на налягане – какво е приложението им?

Трансмитери на налягане – измервателен уред, необходим за непрекъснатото измерване на физични величини, възникващи в различни среди. След получаване на данните от уреда следва трансформирането им в изходни сигнали за тока или напрежението. Освен това се използва за вход на апаратура за системи за автоматично регулиране и контрол. Само по себе си налягането е единица сила, която се създава на единица площ.

Трансмитерите на налягане се използват в диспечерски пунктове, енергоснадяване, отчет и контрол на разпределението на газа, петролни продукти и топлина. Често устройството се използва в енергетиката, леката и тежка промишленост, комуналната дейност, транспорта и при други оборудвания. Трябва да кажем, че без тези уреди е невъзможна работата на хидравличните помпи, компресорите и промишлените двигатели.
В състава на всеки уред влизат няколко основни елемента: първичен преобразувател, тяло и схема за обработка на сигнала.

Освен това задължително има проводник, терминали, атмосферна тръба и други. Основните различия между съществуващите сензори е точността на регистрацията на налягането, която зависи непосредствено от принципа на преобразуване на налягането в електросигнал. Трябва да отчетем, че сигналите от трансмитера на налягане са бавносменящи се. Това означава, че техния спектър се намира в областта на ултраниски честоти. За дигитализиране на сигнала е необходимо да се подтисне високочестотната част на спектъра. Това е особено разпространено при промишлени условия.

Трансмитерите на налягане измерват показания, които създава която и да е среда по отношение на атмосферното налягане. Този вид е много популярен и се прилага в различни сфери.

Според начина на обработка и показване на измереното налягане трансмитерите на налягане се разделят на първични и вторични. Първичните формират за дистанционно предаване изходния сигнал, съответстващ на измереното налягане. Вторичните получават сигнала от първичните сензори, обработват го, натрупват, показват и предават на по-високо ниво в системата. Известни са десетки начини за преобразуване на налягането в електрически сигнал, но само няколко от тях са получили широко приложение в общопромишлените сензори.

По изходния сигнал устройствата се разделят на аналогови и цифрови. Основните действащи устройства се отнасят към аналоговите с унифициран токов сигнал. В последните десетилетия се забелязва преход към устройства с цифров изход. Широко разпространение получи цифровия протокол HART. Този отворен двупосочен комуникационен стандартен протокол предвижда предаване на цифрова информация върху стандартен аналогов. Много често той се използва и за връзка между устройствата.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Start typing and press Enter to search