Хидроизолация на основи – кога, как и защо?

В редица случаи, когато процесът по хидроизолиране на основите е пропуснат или е използвана некачествена хидроизолация, довела до проникването на влага в приземните помещения, може да се положи вид хидроизолация на вече изградена и функционираща сграда. Това обаче е сравнително тежък и сложен процес, особено когато е необходимо изолацията да се положи от външната страна на бетона, защото налага разкопаване и откриване на основите.

Как се полага хидроизолация на основи?

Тъй като хидроизолацията на основите е подложена на постоянния напор на слягащите се подземни пластове е много важно тя да се изпълни професионално, така че да се избегнат деформации и корозия на подложния бетон. Това означава да се направи задълбочен анализ на почвата в региона, нейната киселинност и количеството на подпочвените води, както и посоката на техния напор. Това определя какъв вид влагозащита ще се използва и как тя ще бъде положена.

Независимо дали ще се ползва битумна или рулонна мембрана за влагоизолиране на фундамента, ключов фактор за здравината и живота на изолацията е подготовката на бетона. Той задължително трябва да притежава изравнителна замазка с пясъчно-циментов разтвор с дебелина минимум 2-3см. Това ще запълни дребните шупли в бетона, през които има опасност да проникне влага в процеса на експлоатация на сградата.

Задължително е при изграждане на основите, към бетоновата смес да се добавят съставки, които ще повишат неговите свойства и качества. Това са обикновено водоразтворими съединения, преобразуващи се в силикати, които освен отлична влагозащита, осигуряват също по-добра еластичност на бетона, устойчивост на замръзване и по-висока якост срещу напора на подземните пластове. Устойчивостта на корозия при висока киселинност на почвата също не е за подценяване.

Задължителна част от подготовката на бетона, преди полагане на хидроизолация е обработването на фугите, образувани при прекъсването на бетонирането или, така наречените „работни фуги“. Те следва да бъдат уплътнени с pvc ленти или чрез изграждане на холкер от водоустойчива полимер-модифицирана циментова замазка. Всичко това повишава защитните свойства на бетона и подпомага свързването му към самата хидроизолация, била тя рулонна, битумна или течна, нанасяща се чрез обмазване.

Броят на пластовете хидроизолационна мембрана и изобщо дебелината на хидроизолационния пакет зависи от водния напор, въздействащ на основите в конкретния регион. Когато се полага от външната страна на основите, обикновено се избира хидроизолация под формата на битумни мушами, но често се използва и комбинация от мембрана, битумна паста и мазана хидроизолация, което повишава адхезията между изолацията и бетонната основа и защитава срещу процесите на ерозия.

Защо е задължително основите на сградите да бъдат хидроизолирани?

Всяка сграда, особено ако тя е висока и масивна, трябва да има изградена сигурна и дълготрайна влагозащита, като е добре такава да бъде положена не само от външната част на бетонната стена, но и върху стените, намиращи се в приземните помещения на сградата. Така се осигурява двойна защита на основите, с което се гарантира, че сградата ще устои на постоянния напор на водата – атмосферна и подпочвена.

Здравината на основите прави сградата по-сигурна и стабилна, не само при ежедневното слягане на земните пластове, но най-вече при природни катаклизми, като земетресения и наводнения. Хидроизолация на основите не може да се извърши от непрофесионалисти. За целта е нужна намесата на професионална фирма, разполагаща с експерти, които могат точно да определят индивидуалните изисквания на всяка сграда.

Start typing and press Enter to search