„Ерготерапия в действие при деца в аутистичния спектър“ с Руслана Анастасова

Целта на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно, активно и качествено участие на децата в обществения и училищен живот. Отличителна особеност на ерготерапията е холистичният подход към детето, което е поставено в центъра на терапевтичния процес.
Лекцията ще ви запознае с работата на ерготерапевта, основните стъпки в наблюдението и създаването на система за упражнения у дома, с чиято помощ вие ще можете да подпомогнете детето си в изграждането на представите за схема на собственото му тяло, да подобрите интеграцията на сетивните системи и да оптимизирате тяхната работа.

Руслана Анастасова е завършила “Социални дейности” в СУ и магистратура Ерготерапия в Русенски Университет. Работи с деца и техните семейства повече от 15 г., като основният фокус е активно включване и самостоятелно участие на децата в дейности от тяхното ежедневие, които са типична за съответната възраст и носят удоволствие и смисъл на детето. Ерготерапевтичната и практика е насочена деца в ранна детска и училищна възраст, подкрепа на родители по пътя на отглеждане и подкрепа на деца, които имат особености в развитието.

About Author /

Start typing and press Enter to search