Затруднения при четене

Семинарът е насочен към родители, които искат да добият допълнителни знания относно развитието на четивните умения на детето в корелация с когнитивното му развитие. Той ще е полезен за родители, които търсят нови умения и похвати за стимулиране на процеса на четенето. За успокоение на всеки родител и с цел идентифициране на проблем в неговата ранна фаза, по време на семинара ще получите информация при какви ситуации и поведение е хубаво да потърсите помощ от специалист.

Лектор на семинара:
Диляна Лулчева завършва логопедия, възрастова психология и психолингвистиката в Лудвиг-Максимилианс Университет в Мюнхен. Работи вече над 10 години в България. През 2014 година основава център за работа с деца със специални обучителни потребности "Бърборела", където през последните години със своя екип работи с широк спектър от затруднения в развитието.

Диляна Лулчева ще говори по темите:
1. Умения, върху които стъпва ограмотяването
2. Фази на четенето – подходящо стимулиране на детето в началните фази у дома, модели за ранно ограмотяване
3. Кога да потърсим специалист – алармиращи симптоми

В събитието ще участва също Десислава Йорданова, автор на книгата "Ема. Един прекрасен ден", която използва в проекта си пиктограми и текст като нов инструмент, които може да се използва в процеса на усвояване на уменията за четене и разказване. В рамките на семинара Десислава ще ни разкаже за проекта и възможното му приложение.

Събитието се осъществява като част от проект по Програма "Култура" на Столична община.

About Author /

Start typing and press Enter to search