ПОВЕРИЯ ЗА НИКУЛДЕН

ПОВЕРИЯ ЗА НИКУЛДЕНb

Люспите се почистват внимателно, така, че да не падат на земята. Ако някоя люспа все пак падне, тя не трябва да се настъпва, защото според поверията, който я настъпи, ще се разболее или ще му се случи нещо лошо. Костите на рибата се събират и изгарят, закопават се в земята или се пускат в реката или морето.

Трапезата не се прибира през целия ден.

Костите на никулденския шаран не се изхвърлят, а се изгарят, закопават в земята или се пускат в реката – вярва се, че така ще се опази и умножи плодородието и семейното благополучие. Костта от темето на шарана, която е във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, възрастните жени пришивали на капиците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки.

Девойките, които искат да се задомят, трябва да се помолят за това рано сутринта на 6 декември.

Вечерта всеки си слага люспа от шаран под възглавницата.

След това се пази люспата от шарана до следващия Никулден.

ИЗТОЧНИК

ИЗТОЧНИК