Обелки от плодове и зеленчуци за чиста питейна вода

Обелки от плодове и зеленчуци за чиста питейна водаф

На всекиго от нас се е случвало да си обели ябълка, домат или друг плод, зеленчук и след това да изхвърли обелките като ненужен отпадък. Оказва се, обаче, че на пръв поглед безполезните обелки могат да играят важна роля за получаването на чиста, добре филтрирана питейна вода.
Кожата на плодовете и зеленчуците влиза в ролята на абсорбираща гъба, която изсмуква застрашаващи здравето съединения. Според автора на изследването Рамакришна Малампати, използването на този метод е в състояние да осигури чиста вода на огромна част от населението на развиващите се страни.
Вместо да бъдат изхвърляни, обелките на доматите и ябълките постигат забележителна ефективност при пречистването на водата, включително от пестициди и тежки метали. Достатъчно е в един литър вода да бъдат оставени само за един час обелките от осем домата, и водата ще бъде чиста от тежки метали. Около една трета от световното потребление на домати е под формата на преработени продукти и така се получава сериозен обем отпадъци, които могат да послужат за получаването на пречистена и отлична за пиене вода.
Обработените с циркониеви оксиди ябълкови обелки, могат да абсорбират анионите на хроматите, фосфатите, както и на солите на арсеновата и фосфорната киселина, показват резултати от двугодишно изследване на учени от Сингапур.

Всичко това звучи чудесно, а още по-хубавото е, че според експертите методът е приложим в големи мащаби и може да бъде достъпен за огромен брой хора. Още повече, че излиза много по-изгодно от далеч по-скъпите традиционни способи за филтриране на вода.