МУ-София с нов ректор на 28 юли

На 28 юли МУ-София ще избира ректор и ново ръководство след изтичане мандата на настоящото. За това е издал заповед проф. Генчо Начев, председател на Общото събрание на ВУЗ-а. Ще се гласува и за председател и зам. председател на Общото събрание, Контролен съвет и членове на Академичния съвет. Кандидатите за избор на ректор и за останалите длъжности трябва да се съобразят с Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-София, пише в заповедта.

Настоящият ректор проф. Виктор Златков заема поста от октомври 2016 г., като последните 4 години не бяха сред най-успешните за най-старото висше медицинско училище у нас.

Изборът на ректор става след гласуване на членовете на Общото събрание с бюлетини с имената на кандидатите. Победител е този, който е събрал обикновено мнозинство сред гласувалите. Те обаче трябва да са минимум 2/3 от всички членове на ОС, които наброяват 400 души. При липса на победител след една седмица се прави балотаж между двамата кандидати с най-много гласове.

Макар кандидатите все още да не са обявени публично, според информация на Скенер.нюз, МУ-София със сигурност ще има нов ректор с амбициозен план за развитие на ВУЗ-а.

В дневния ред Общото събрание влиза и връчването на наградните знаци по случай празника на университета, посветен на „Международния ден на здравето“ и постиженията в научно-изследователската и преподавателска дейност в МУ – София. Ще има и отчети – на Ректорското ръководство за дейността през 2019 г. и мандат 2016- 2020 г.и на Контролния съвет за същия период. Новото ръководство ще е с 4-годишен мандат за периода 2020-2024 година.

Материалът МУ-София с нов ректор на 28 юли е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.

About Author /

Start typing and press Enter to search