Камарата на архитектите в България настоява за прекратяване на обществената поръчка за минерална баня “Овча купел”

ОБЩЕСТВОКамарата на архитектите в България настоява за прекратяване на обществената поръчка за...

Има риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата, смятат от браншовата организация

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява за прекратяване на обществената поръчка за адаптация и реставрация на минерална баня „Овча купел“, обявена от Регионален исторически музей – София. Според браншовата организация условията по процедурата не защитават обществения интерес и крият риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата. От КАБ призовават за промяна в условията на процедурата и повторното й провеждане. Официалната позиция на организацията е изпратена до Регионалния исторически музей – София, Министерството на културата, Националния институт по недвижимо културно наследство, Агенцията за обществени поръчки и Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Вижте пълния текст на писмото тук

Подкрепяме всяко инвестиционно намерение, чиято цел е опазване и съхраняване на недвижимото културно наследство и което е съобразено със закона. В настоящата процедура обаче са заложени недопустими условия, които биха компрометирали качественото изпълнение на консервационно-реставрационните дейности в минерална баня “Овча купел”. В този вид обществената поръчка нарушава принципите на европейските и световни конвенции за опазване на архитектурното наследство, добрите професионални практики и поставя в риск сградата”, обясни председателят на КАБ арх. Владимир Милков.

Възраженията на КАБ касят процедурата, предмета на поръчката, методиката на оценяване и изискванията към проектното решение. 

Процедурата 

Процедурата предвижда възлагане на инженеринг (проектиране и строителство на един и същи изпълнител), което е в разрез с обществения интерес за качествено изпълнение на този значим архитектурен обект. Инженеринговата поръчка съсредоточава всичко в ръцете на строителя, като създава предпоставки за корупция и не води до добри резултати. В тази ситуация проектантът е подчинен на строителя и следва да изпълнява неговите „препоръки“. Правителствено проучване в Германия е установило, че инженеринговата поръчка в сравнение с изпълнението на конкурсен проект е оскъпена с 20%, а крайният продукт е с влошено качество. 

Сградата на минерална баня „Овча купел“ е паметник на културата и това изисква изключително внимание и прецизност при извършването на консервационно – реставрационните дейности. Правилният подход при реставрацията на недвижими културни ценности е най-напред да бъде изработен качествен инвестиционен проект, който да описва конкретните строително-ремонтни работи, предвидените технологии и материали за реставрация, както и стойността на изпълнението. Едва след одобряването на проекта може да се пристъпи към възлагане на строителството. 

минерална баня „Овча купел“

Предметът на поръчката 

Обществената поръчка предвижда обособяване на две зони в минерална баня “Овча купел” – зона „Рекреация“ (Рекреативен център с активно използване на минералната вода), разположена в сутерена и на партерния етаж и зона „Наука“ (Център за върхови постижения), заемаща първия и подпокривния етаж, както и част от сутерена и от партера. КАБ счита предмета на поръчката за незаконосъобразен предвид предназначението на сградата – „за баня“ и статута й на архитектурно-строителен паметник на културата. Създаването на инвестиционни проекти и извършването на строително-ремонтни дейности, които не са в съответствие с предназначението на сградата, е недопустимо според Закона за устройство на територията. 

Методиката на оценяване

Предвидените четири показателя за оценка (цена за изпълнение на предмета на поръчката – 50 точки; работна програма за изпълнение на проектирането и строителството – 35 т.; срок за изготвяне на инвестиционен проект – 5 т.; срок за изпълнение на строителството – 10 т.) не са в състояние да оценят реално и безпристрастно качеството на предлаганите услуги по проектиране и строителството. 

При работа с паметници на културата показателят цена не бива да е решаващ, тъй като от първостепенно значение е качеството на предвидените намеси, материали и извършените работи.

Изискванията към проектното решение 

При прегледа на документацията на обществената поръчка се поражда сериозно съмнение, че възложителят е изяснил конкретните си потребности и е съобразил ефективното разходване на публичните средства. Предметът на поръчката включва изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“. Към документацията на поръчката, обаче е приложен идеен проект и от участниците се изисква да го съобразят при подготовката на офертите си. КАБ счита, че това противоречи на принципите на ЗОП и на задълженията на възложителя за правилно прогнозиране, планиране, провеждане и отчитане на резултатите от обществените поръчки. 

100procenta.info
100procenta.info
100procenta.info част от VIP MEDIA - Дигитални издания за свободна журналистика, автори на текстово, аудио и видео съдържание и всички, които искат да изразят своето мнение. Управляващ редактор и действителен собственик съгласно ЗЗДПДПОРДМУ: Радостина Минчева. Изданията се управляват от продуцентска компания "Вива Ефир" ЕООД, която отговаря за спазването на добрите журналистически принципи в редакционната политика, както и за всички въпроси свързани с рекламата в изданията. За връзка info@vipmedia.bg
- реклама -spot_img

Европейската мрежа на автентичните градове Authenticities укрепва връзките си в Солун

Все повече градове в ЕС стават „автентични“. Досега към мрежата са се присъединили...

Разяснителна кампания за работа в сектор розопроизводство започва в Средногорието и Карловско

  Информационни дни ще има в с. Розино, с. Христо Даново и Пирдоп Разяснителна кампания за...

Кандидат за депутат от ИТН се отрече от партията

Бившият народен представител Галина Иванчева и настоящ кандидат от "Има такъв Народ" се оттегля...

Любен Дилов: В бургаската листа на ГЕРБ-СДС заложихме на хора с по-неочакван поглед

Коалиция ГЕРБ- СДС откриха предизборната си кампания за Бургас. За тази цел избраха дворното...