Ключови умения през първите 7 в развитието на емоционална и социална компетентност

Какви умения трябва да развие детето през различните етапи на развитие, за да има здрава психика? Кои са тези ключови умения, които са основополагащи за социалната и емоционалната интелигентност?

Татяна Добрева работи като консултант, коуч и обучител човешки ресурси от 2012г. Основен фокус на работата и е в сферата на ефективното общуване – това със себе си и междуличностното, като обучава служители на компании, учители и младежи.

About Author /

Start typing and press Enter to search