Кихане – как да го направите ПРАВИЛНО

Кихане – как се прави ПРАВИЛНОКак да кихате по правилата

Както и да ви звучи, има етикет за ПРАВИЛНО КИХАНЕ! Разбира се, това не е правило, което показва кога и защо трябва да кихате, а как.

Когато почувствате, че трябва да кихнете, то естествено е да го направите. Не се притеснявайте от кихане независмо, в каква ситуация се намирате. Най-важното и единствено правило за кихане по етикет е да кихнете в ръката си.
И тук идва най-важното! Винаги кихайте в лявата си ръка!
По този начин дясната ви ръка няма да се напълни с микроби. Ще може спокойно да се ръкувате.

Нали ли си представяте как се чувстват хората край вас, които са свидетели как кихате във въздуха, срещу тях или в дясната си ръка, която ще им подаде нещо или ще се ръкувате, ще ги докоснете.

Ето и един интересен факт. В Средния изток и Индия е прието да се използва дясната ръка когато взимате или давате нещо. Етикетът го изисква. А лявата ръка е определена само за лична хигиена.

Етикетът за правилно кихане е винаги да се закрива устата при това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ЛЯВАТА РЪКА.

Освен това е пирето кихането винаги да се случва настрани от останалите хора. Но ако ситуацията е такава, че няма как да се отдалечите, то тогава изберете посока, в която другите са поне на половин ръка разтояние. Но ако няма такова пространство между вас, то тогава поне извърнете лице от хората, на които говорите.

Същото правило важи и за кашлянето. Закривайте устата си с лявата ръка и се насочвайте колкото се може по-встрани от хората, с които разговаряте или сте заедно по някакъв начин.

Непременно побързайте след кихане и кашляне да си измиете ръцете.

Кихането и кашлянето в лявата ръка е по общоприет бизнес етикет. В някой ежедневни, непретенциозни ситуации е прието да кихнете, като закриете уста с тази част на ръката която е над китката. Кихайки в ръкава си няма да разпространявате микробите като се докосвате до различни предмети. Много по-хигиенично е.

Правилата за кихане и кашляне, освен от естетическа гледна точка са важни и за здравето. Особено в периоди на по-активни вирусни и бактериални инфекции.

Start typing and press Enter to search