„Как да подкрепим децата с аутизъм в общуването и комуникацията“ с Анна Манолева

Социалното взаимодействие и комуникацията са основните предизвикателства за децата с аутизъм, а трудностите в разбирането на гледната точка на другия могат да направят двупосочното взаимодействие особено трудно както за децата, така и за техните основни комуникативни партньори – възрастните. Всеки родител се надява детето му да може да говори с него и да споделя мисли, емоции, преживявания. Но когато децата с аутизъм не правят това, защото не знаят как, не могат или го правят по неправилен начин, всеки родител се пита как може да помогне на детето. В този уебинар ще научите как да адаптирате начина, по който общувате с детето, така че да му помогнете да се научи да взаимодейства по-успешно с вас и другите. Ще разберете как децата могат да преодолеят бариерите по пътя на общуването и да се научат да го правят по-пълноценно и ефективно – със или без говор.

Анна Манолева завършва бакалавърска степен по Психология в Нов Български Университет и магистърска степен по Логопедия в същия университет. Работи в Център за социална рехабилитация и интеграция с приоритет аутистичен спектър (ЦСРИПАС), гр. София. Автор е на книгата „Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения“. Сертифициран терапевт е по РАСТ -Терапия за общуване и комуникация с деца с аутизъм в ранна възраст и по PECS – Система за алтернативна комуникация чрез размяна на картинки. Работата с деца с аутизъм и техните семейства е акцент в професионалния й опит през последните 12 години. Интересите й са в сферата на Допълваща и Алтернативна Комуникация (ДАК) при деца с комуникативни нарушения и осигуряването на възможности за използването на визуални комуникативни системи при децата с аутизъм и подкрепа на семействата им в тяхното въвеждане и приложение. Провежда тренинги и обучения за родители и специалисти в тази област. Участва в информационни семинари и проекти по въпросите на аутизма.

About Author /

Start typing and press Enter to search