Oфициално сме под 7 милиона

- реклама -

Българите вече официално сме под 7 млн. души, съобщиха от Националният статистически институт (НСИ). Към 31 декември 2019 г. населението на страната е 6 951 482, като за година сме се стопили с 48 557 души, или с 0.7%.

Броят на починалите лица през 2019 г. е 108 083, като коефициентът на обща смъртност възлиза на 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443, или с 0.4%. Нивото на общата смъртност обаче продължава да е твърде високо, сочат данните на НСИ. 21,6% от общия брой са хора над 65-годишна възраст. Техният дял нараства с нови 0,3 процентни пункта и е по-висок от средния за Европа, където нивото на показателя е 20 %.

Населените места без население у нас са вече 171. Те са най-много около Габрово, Велико Търново и Кърджали. Тенденция за увеличаване на населението има само в две области у нас – София и Кърджали. Това продължава вече трета година поред, отбелязва националната статистика.

За поредна година намалява раждаемостта в страната. През 2019 г. са проплакали едва 61 538. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1.06%. Спада и коефициентът на обща раждаемост: през 2019 г. е 8.8‰, а през предходната 2018 г. – 8.9‰, уточняват от НСИ.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.4‰, и София (столица) – 9.8‰. В 17 области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най- ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 6.2‰, и Видин – 6.5‰. Значителни са възрастовите граници при жените, които раждат първо дете. За столичния град този показател е най-висок – 30,3 години, а най-нисък е за област Сливен – 22,9 години.

Делът на децата под 15-годишна възраст у нас обаче остава непроменен в сравнение с 2018 г. – 14,4% от населението. За сравнение – средният за ЕС е 15,5%, като най-нисък е в Италия – 13,2%. На другия полюс е Франция с 18%. У нас такъв висок дял на децата има само в Сливен и той дори е още по-висок – 18,5%, отбелязват от НСИ.

Материалът Oфициално сме под 7 милиона е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.

- реклама -
- Advertisement -

ПЕРФЕКТНИ

- Advertisement -

МЪЖКИ СВЯТ

ВИЖТЕ И ТОВА