Магията на числата 

МИСТИЧНИМагията на числата 

Обърнете се с доверие към загадъчните и чудни символи на числата, които ще Ви помогнат в изграждането на живота Ви. Научете се да поемате в ръце собствения си живот, научете се да почувствате наближаващите вълни на щастие, които често пъти много трудно могат да се усетят и по този начин се опитайте да ги хванете.

Цифрите винаги имат принцип на подреждане. Този принцип трябва да пренесете и във всекидневния си живот и ще видите, ще почувствате колко грижи и проблеми се решават от само себе си и колко сте освободен и подготвен за да гледате живота открито.

Хората още от времето на Вавилон са се интересували живо от значението на буквите и цифрите. С тази магическа игра се срещаме и в историята на исляма и в тази на евреите. Тази игра е съществувала във всички времена и често пъти е носела изненадващи резултати.

Букви и цифри:

1 -А, Й, Т, Ъ

2 – Б, (К), У, (Ю)

3 -В, Л, Ф, Я

4 – Г, М, (Х)

5 – Д, Н, Ц

6 – Е, О, Ч

7 – Ж, П,Ш

8 – З, Р, Щ

9 – И, С, Ъ

11 – К, Ю

22 – Х

Забележка: В някои методологии К, Х и Ю са царски числа и имат съответно стойности:

11  и  22

К        Х
Ю

За да определите цифрите на Вашето име, трябва да направите следното:

Напишете своето име и фамилия, като под него от таблицата означите съответстващите на буквите цифри. Съберете ги и ще получите сбор от числа, които доведени до една цифра означават вашето щастливо число. По такъв начин вие можете да анализирате собственото си име, като не само събирате цифрите, но можете да ги разделяте на части и да отчитате зависимостта между букви и цифри. Направете опит с името на съпруга си, съпругата, приятели. Често пъти можете да се изумите от получения резултат. Това е една забавна игра, с която са се забавлявали и преди сто години. По-долу ще Ви дадем един пример за изчисление, след това с помощта на таблицата ще имате възможност на научите значението на цифрите в кратък вариант и пълното значение на първите 20 числа, защото след като се запознаете с тях, ще можете да осмислите и останалите числа, независимо дали това е сума на кръст на по-голямо число, дали ще разделите поотделно цифрите или ще ги отделите.

Пример за изчисление

И   В   А  Н   К   А       Д   И  М   И   Т   Р  О   В   А
9   3   1   5   2   1       5    9   4    9   1   8   6   3   1

Можете да изчислите Вашето щастливо число като съберете всички цифри от двете си имена: 9+3+1+5+2+1+5+9+4+9+1+8+6+3+1=67; 6+7=13, което в този случай е едно положително число. Същото можете да направите като поотделно сумирате цифрите на малкото име или на фамилията си, както и броя цифри съставляващи името ви, например ИВАНКА има 6 цифри, което е числото на пълноценността или съвършенството. Анализирайте и опитайте да осмислите значението, което придава името на вашата съдба, на работата, любовта или брака ви. Запомнете, че от името и фамилията Ви се образува Вашето щастливо число, а всяко едно от имената Ви подсказва под влиянието на какви фактори се намира вашата личност. Името определя не само пътят извървян от вас до момента, но и може да ви помогне в бъдещите срещи и контакти с работодатели или приятели, с роднини и близки. Ето и таблицата на числата:

1             =             Цялост или божественост

2             =             Разделение или обединяване на двойнство

3             =             Божествено число

4             =             Число на реда

5             =             Число на любовта и брака

6             =             Число на пълноценността или съвършенството

7             =             Число на мъдростта

8             =             Число на късмета, щастието

9             =             Магическо число, число на изцелението

10           =             Число на кръглата цялост

11           =             Нямото число

12           =             Затвореният кръг

13           =             Число на световния ред

14           =             Число на Помощниците светии

15           =             Математическо число

16           =             Число на мярата и въздържаността

17           =             Число на надминаването

18           =             Число на сбъдването на закона

19           =             Число на лунния цикъл и на жизнения цикъл

20           =             Число на действието и на сбъдването на Десетте божи заповеди

21           =             Число на съвършенството

22           =             Число на божественото творение

24           =             Число на хармонията

25           =             Число на доброто деяние

27           =             Число на опазването, на защитата

30           =             Число на съвършенството, на милостта и закона

32           =             Число на щастливото съществуване

40           =             Число на съдбата

Пълно значение на цифрите

1    Оригинално число, обозначаващо Единството, с което може да се извика Бог и което е имало голямо значение при формиране на християнската религия. Нека се помни, че това число не може да се променя, защото ако умножим 1 с 1, винаги дава 1. а така започват и приказките: “Имало едно време едно…”, което начало напомня за невъзможността да бъде променено това основно число.

2     Може да има положителен и отрицателен смисъл. Числото 2 сломява Единството, а от друга страна обозначава една “двойка”, една “половинка” и по този начин и това, за което винаги сме мечтали: щастливото обединяване на две неща.

3      Числото 3 обаче е действително магично число. Появява се при Светата Троица: баща, Син и Светия Дух. Възкресението става на третия ден, а Спасителят се явява три пъти пред учениците си. Трима са Тримата Царе, които отиват във Витлеем. И накрая, отбелязваме три християнски празника: Коледа, Великден и Петдесетница, абстрахирайки се от празниците, посветени на Светиите и нямат нищо общо с тройната хармония. Още в древността са считали, че тройката е свещено число. Много от амулетите са правени с формата на триъгълник. Казват, че три е повече от две и символизира Бащата, Майката и Детето, а също Рая, Земята и въздуха. Почти винаги е триъгълна формата на това, на което се позоваваме, което е запазило своята мистичност, кореняща се в религията. Не случайно говорим за човешкото единство на Дух-Тяло-Душа.

4     Обратно, числото 4 е обикновено число. Не обещава нито щастие, нито неудачност, а насочва към “реда на времето”. Познати са например четирите състояния на луната: Новолуние, пълнолуние, цяла луна и лунно затъмнение. Познати са четири полюсни места, където трябва да достигне Евангелието и четири естествени измервания: височина, дълбочина, дължина и ширина. Не бива да забравяме и за  четирите годишни времена: пролет, лято, есен и зима. Както и за четирите елемента: огън, вода, земя и въздух. Това число винаги е обозначавало подредено единство, като например квадратът: създава винаги усещането за чисто единство.

5     Петицата е любовта и бракът, а също така познаваме петицата и като число на всяко живот нещо. През пролетта разцъфват много цветя с пет венче листчета, имаме пет пръста, а така също човекът е надарен с пет сетива. Сумирайки, можем да обобщим, че това е едно неспокойно число, свързано с живота на човека и главно на героя, а така също и с властта на всичко женствено. А иначе в Светото писание съществуват петте мъдри жени и петте глупави девици. Когато откриват известният парфюм “Шанел 5”, вероятно мотивът е бил въздействието на числото 5. числото пет въплъщава неспокойството и жизнената сила. Свързват петицата с женствеността, както и с мъжествеността, както и с веселото оживление.

6    Числото 6 е едно цялостно число. За шест дни Бог създава света. На шестия ден разпъват Христос на кръста и краят настъпва на шестия час. Старо земеделско правило е, че 6 години земята трябва да се обработва, а на седмата да се остави да почива. Числото 6 фигурира често като два триъгълника, вместени един в друг, което образува шестолъчна звезда. В тази форма познаваме най-напред звездата на Давид. Числото 6 се явява и върху дрехата на Дева Мария и върху короната й. Освен това шестоъгълник намираме и в природата-върху изумителния пчелен кошер, както и във формата на снежните кристали.

7     Седмицата винаги е покорявала човечеството това е числото на мъдростта. Има седем планети: Слънце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, които определят живота на човека в астрологията; има седем дни в седмицата, а седмият е за почивка. Състоянията на луната се променят на всеки седми ден. Млечните зъби изпадат в седмата година, на 14 години встъпваме в пубертета, на 21 години човек става зрял. Така можете да продължите до седмия Х, на всяка седма година става някаква промяна. Често пъти се проявява като молитва на Доброто за живота и света, седем пъти.

8      Вече стана дума за числото осем, което изразява доброто пожелание, тъй като осемте златни комбинации са тези, които трябва да донесат късмет. Грижливо това е подготвено за числото осем, като по този начин се създава една магическа връзка. Навярно не казват ли, че път с осем лъча води към щастието, а влъхвите вмъкват в планинската реч на Христос осемте щастия.

9     Числото 9 е образувано от светото число три. В този смисъл съдържа съвършенството и при много народи в древността е играло важна роля. Знаем, че според християнството Христос е починал в деветия час. Освен това считат, че това число има важна роля при лечението на редица болести, ако се използват девет различни билки. Не трябва да се изпуска от вниманието ни, че в хороскопа деветата къща е на божественото обожание и мъдрост, както и на книгите и писанията и че е под влиянието на Юпитер, а това означава късмет. Можем също така да кажем, че числото носещо щастие е 8+1=9, което засилва символичното му действие.

10    Десятката е едно кръгло цяло. В Християнството 10 се появява най-напред в Десетте божи заповеди, но и при десетте деца на Йов, Светия Дух (синовете) със седемте ценни качества и Троицата (дъщерите) – Вяра, Надежда и Любов. В математическата система 10 е полезно число. В древния Рим Декано е командвал 10 войници, докато Центурио 10 х 10, т.е. сто войника.

11     Числото 11 наричат нямо число или число на греха. Понякога е синоним за едно зловещо предзнаменование, понеже се намира между две важни кръгли числа: 10 и 12. но и Йосиф е видял, че и Слънцето, а пък и Луната и още 11 звезди са му се поклонили, ето защо не бива числото 11 да се тълкува само в отрицателен смисъл. В исторически аспект можем да говорим малко за това нямо число. В древен Рим са използвали винаги 11 души за преследване на злодеите. Нека направим огромен скок в миналото: навярно много хора са чували за Света Орсола, която е пазила 11 000 девици.

12    12 означава един затворен кръг. Изброяваме 12 месеца и въпреки десетичната система говорим за дузина. Денят се състои от 12 часа, а също има дванайсет зодиакални знака, които се разделят на 4 групи по 3 знака. Исус е имал 12 ученика, Улицата на кръстовете има 12 кръста, Исус е бил 12-годишен, когато е влязъл в църквата, в райския Ерусалим има 12 порти, а в заколението на агнетата вземат участие 22 х 12. системата на дузините се отпечатва дълбоко в човешкото мислене и както вече споменахме, е било невъзможно тя да се смени напълно с десетичната бройна система.

13   Какво е числото 13? Носи ли 13 щастие, или по-скоро нещастие? Човечеството никога не е имало единно мислене по този въпрос. Едва след седемнадесети век числото 13 се превръща в число, носещо нещастие. Например казват, че никога не трябва 13 човека да седнат на една маса. Негативното предубеждение намираме и при тринадесетия апостол Юда, който предава Исус. Евреите често са считали числото 13 за положително число. Споменаваме също така 13-те райски извора, 13-те порти на Помилването, реката на 13-те лечебни цяра. През седемнадесети век числото 13 се превръща в истински нещастно число. Вярно е, че за крал Луи 13  това число е било щастливо. Той се оженва за тринадесетгодишната австрийка Анна.

14    14 е числото на Светиите Помощници. Първата четвърт на Луната продължава 14 дни, докато достигне фазата на пълнолуние. Естествено тук роля играе и удвоеният седемдневен цикъл, който излъчва магичната седмица на мъдростта. Ето защо 14 е важно число в човешкото съществуване и в разпределението на 14-те дни. В Библията става дума за 14 Светии Помощници и в редица европейски приказки се разказва за 14 ангелчета, които бдят над съня на малкото дете. По този начин числото 14 означава число, което брани и помага и което се намира под влиянието на един добър знак.

15    15 е едно малко лунно число. Най-напред обаче има значение в математиката, защото е сбор от първите пет цифри: 1+2+3+4+5=15. тук е и магическият квадрат, който се построява около числото 5 и който винаги дава като сбор числото 15. в древен Рим е имало 15 избраници, които достигат до светите книги на Свети Сибила.

16    16 е символ на цялото, на мярката и числото на съвършенството. В различните древни общества са считали, че човекът се състои от 16 части, а така също и красотата на жената има 16 знака. Старите римляни са смятали с крака, което означава 4 длани с по 4 пръста. Един “крак” означава 16 пръста. Членовете на ордена на Розата в Италия в средните векове са считали числото 16 като число на съвършенството, съдържащо философския елемент 4 х 4.

17     Числото 17 е число на “надминаването”. Водолеят започвал на 17-ия ден от втория месец и свършвал на 17-ия ден в седмия месец. Юлис, древният герой е прекарал 17 дни на един сал. Ето защо изглежда, че 17 има нещо общо със строителството на кораби и салове, или пък с такъв предмет, който да устои на морските бури. Има едно старо поверие, според което за строеж на кораб по възможност трябва да се отрежат дърветата на седемнадесетия ден.

18     Числото 18, това е два пъти по девет. Само заради това неговото място е особено. Приемаме го като циклично число, защото положението на Слънцето и Луната се повтаря на 18 години. Според християнските традиции сбъдването на закона се осъществява чрез милосърдието. След 18 години боледуване жена-инвалид оздравява. Същевременно 6 х 3=18 като резултат показва доверието в Светата Троица по отношение на “доброто дело”. И най-накрая 18 е свързано с 8, което означава, че носи и малко щастие.

19     19 е почти 20 и ако го свържем с Луната означава, че това е едно циклично число, защото като минат 19 години всяко лунностоене  пада отново върху същия ден на слънчевата година. Числото 19 е важно и в хороскопа, защото 12те астрологични знака събрани със седемте планети дават общата цифра 19.

20     И накрая 20, за да сме точни, трябва да кажем, че няма никакво магическо значение. Но пък това число е много важно в аритметичната ни система. С десетте пръста на ръцете ни и с десетте пръста на краката ни означава началото на смятането. И до днес правим изчисления с различни мерни единици, които винаги се базират на числото 20.

100procenta.info
100procenta.info
100procenta.info част от VIP MEDIA - Дигитални издания за свободна журналистика, автори на текстово, аудио и видео съдържание и всички, които искат да изразят своето мнение. Управляващ редактор и действителен собственик съгласно ЗЗДПДПОРДМУ: Радостина Минчева. Изданията се управляват от продуцентска компания "Вива Ефир" ЕООД, която отговаря за спазването на добрите журналистически принципи в редакционната политика, както и за всички въпроси свързани с рекламата в изданията. За връзка info@vipmedia.bg
- реклама -spot_img

Как да се радваме на живота

Всички искаме да сме щастливи през живота си, но всекидневните грижи, непрестанното бързане, а...

Край на бъркотията: подредете, разместете, изхвърлете

Претрупаните помещения влияят на емоционалното и здравословното състояние на обитателите им. Лаура Серано, специалист по...

Лесни съвети как да подобрите живота си (обновена)

Лесни съвети за по-добър живот – Купа с плодове във вашата кухня или дневна ще...

50 СПОСОБА ДА ЗАДЕЙСТВАТЕ ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ЗАКОНА ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО

http://suxxessology.com/ Д-р Ларина Кейз /Larina  Kase Често в ума ни идва страхотна идея, но ние някак...