Как да възпитаваме отговорни деца?

- реклама -

Какво означава за един родител детето му да е отговорно?! – Да си пише домашните редовно и то без напомняне, да изхвърля боклука, да полива цветята у дома, да прибира вещите и играчките си, да помага в различни дейности свързани с подържането на дома? Има деца, които могат да изпълняват всичко това – да бъдат спретнати, учтиви и с подредена стая и все пак да вземат безотговорни решения! В тази лекция ще поговорим за чувството за отговорност като емоционална реакция, като ценност, която родителят да въплати в ежедневните грижи и отношения, които подхранват връзката дете-родител и възпитават отговорност.

Петя Йорданова е завършила социология и психология в Германия, Университета във Вюрцбург. Специализира Психология на развитието пак там. През 2007г. започва работа с деца и младежи от аутистичния спектър в единствения специализиран за това общински център в София. Професионалните й интереси винаги са били в областта на ранното детско развитие, нарушенията и превенцията му. Обучава се за психодрама терапевт.

През 2014г. се ражда нейният син, а с него и Център за детско развитие „Ние, децата“, където работи с деца и родителите им.

- реклама -
- Advertisement -

ПЕРФЕКТНИ

- Advertisement -

МЪЖКИ СВЯТ

ВИЖТЕ И ТОВА