ДИВИТЕ ОРХИДЕИ В БЪЛГАРИЯ

ГРАДИНАДИВИТЕ ОРХИДЕИ В БЪЛГАРИЯ

Изключително красивите орхидеи се срещат и растат и в България. За разлика обаче от тропическите си роднини, растенията у нас не са епифити, т.е. не живеят прикрепени към други организми – по корите, клоните и стволовете на дърветата, скалите или някои видове гъби. Диворастящите орхидеи в България са само тревисти, многогодишни растения.
Орхидеите установени у нас са приблизително 70 на брой и почти всички са защитени видове.
Следващата статия има за цел да представи най-често срещаните и разпространени в природата диворастящи орхидеи в България.

1. Безлистен епипогиум (Epipogium aphyllum)

орхидеи

 

Наречен още „Призрачната орхидея”, Безлистният епипогиум, както подсказва и името му, няма листна маса и се изхранва единствено чрез симбиозата с микроскопични гъби, които му набавят хранителни вещества от разлагащите се листа в почвата. Среща се в добре запазени сенчести широколистни и иглолистни гори в Рила, Пирин, Родопите и Странджа. Цъфти в края на юли и август. Безлистният епипогиум е влаголюбиво растение и цъфти по-често в години с обилни валежи. Включен е Червения.

2. Белезникав Псеудорхис (Pseudorchis albida)

орхидеи

Наречен още Белезникав лъжесалеп се среща по влажни ливади. Достига височина до 30 с. Цветовете са бели или жълто-зеленикави. Цъфти от май до август. Не е застрашен вид.
3. Блатен дремник(Epipactis palustris)

орхидеи
Блатният дремник се среща в палнински райони с надморска височина над 1600 м. Формира многочислени колонии. Влаголюбив вид и като такъв не понася засушаването, но пък се развива много добре в блатисти и мочурливи територии. Достига височина до 60 см. Съцветието е от бели или зеленикави цветове с червено-кафяви райета. Цъфти през юни и юли. Застрашен вид.

4. Бледен салеп (Orchis pallens)

орхидеи
Бледният салеп се среща по високите части на почти всички планини у нас на височина до 1500 м. Не е защитен вид, но е включен в Закона за лечбните растения. Като билка заедно с другите от вида Салеп се използва при кашлица, бронхит, възпаление на дихателните пътища, пневмония, язва, стомашно – чревни възпаления. Бледият салеп цъфти от началото на април до началото на юни. Растението има овални, яйцеподобни грудки, стъблото е високо около 20-40 см. с четен брой листа 4 или 6 зелени и лъскави, събрани в основата си в розетка. Цветът е бледожълто съцветие от около 30 малки цветчета. Бледият салеп отделя слаб аромат привечер.
5. Блед главопрашник (Cephalanthera damasonium)

орхидеи
Бледият главопрашник се среща по поляни и сечища на височина до 1600 м. достига височина до 50 см. Съцветието е гроздовидно съставено от бяло-жълти полуразтворени цветчета. Цъфти през май-юни. Растението е в симбиоза с коренови гъби, които го изхранват. Бледият главопрашник се развива изключително бавно, израства на повърхността на земята след осем години подземно изхранване на младото растение от гъбите, с които е в симбиоза. Две години след израстването си растението е готово за цъфтеж. Въпреки трудното си развитие Бледият главопрашник не е застрашен вид.
6. Боров салеп (Orchis pinetorum)

орхидеи
Боровият салеп се среща в малки групи в сенчести гори, храсталаци, в места с високи треви на височина до 1500 метра надморска височина. Растението е високо до 60 см., съцветието не е много кичесто, по-скоро е рехаво с до трийсетина дребни розови или лилави цветчета. Цъфти през април-май.
7. Бъзов дланокоренник (Dactylorhiza sambucina)

орхидеи
Бъзовият дланокоренник се среща в планинските райони на височина от 500 до 2500 м. Високо около 30 см. растение с кухо стъбло. Цветът е многоцветно съцветие подобно на гугла. Цветовете обикновено са жълти или тъмно червени, но се срещат и лилави на цвят. Цъфти през април и май, като отделя лек аромат на бъз, откъдето идва и името му. Защитен вид.
8. Венерина обувка (Cypripedium calceolus)

орхидеи
Невероятно красивата Венерина пантофка или Paphiopedilum се среща и у нас в дивата природа. Позната под името Венерина обувка, тя е най-едроцветната европейска орхидея. Същевременно е и най-застрашена и е изчезващ вид. В България се среща единствено в южните Родопи на височина до 1500 метра над морското равнище. Според ботаници находището й е около връх Червената стена, като това е и най-южното нажодище на Венерината обувка на континента. Това е тревисто растение, достигащо височина до 50 см. с от 3 до 5 зелени, овални листа със заострени върхове. Съцветието е само от един цвят, много рядко – два. Венчелистчетата са червеникаво-кафяви. Устната е ярко жълта, с едра, кълбовидна форма (оприличавана на дамска пантофка или обувка. Откъдето идва и името на цветето). Венерината пантофка е насекомоопрашващо се растение. Цъфти през май-юни.
9. Гройтеров дремник (Epipactis greuteri)

орхидеи
Гройтеровият дремник се среща в крайните южни Родопи. Тревисто растение, което достига височина до 60 см. Съцветието е гроздоподобно, съставено от около 30 малки цвечтета оцветени в зеленикаво. Гройтеровият дремник е хермафродитно, самоопрашващо се растение.
10. Двулистна платантера (Platanthera bifolia)

орхидеи
Двулистната платантера се среща в цялата страна по ливади и светлите части на горите до 1500 метра надморска височина. Листата са две, в основата на рестението, от където произлиза и името. Съветието е шлемоподобно с множество дребни бели цветчета с дълга жълто-зелена шпора под устата. Цъфти от май до август. Не е защитен вид.
11. Двурога пчелица (Ophrys cornuta)

орхидеи
Двурогата пчелица се среща на височина до 1400 метра, по пасища и горски поляни, най-често във варовита почва. Образува популации от десет до над сто растения. Достига височина до 50 см. с малоцветно съцветие. Чашелистчетата и страничните венчелистчета обикновено са в розово-виолетов или зеленикав цвят, докато устата е кафява с две пурпурни рогчета, от където идва и името й. Цъфти през май-юни. Двурогата пчелица е сред най-разпространените орхидеи у нас. Защитен вид.
12. Дребнолистен дремник (Epipactis microphylla)

орхидеи
Дребнолистният дремник обитава широколистни, дъбови и букови гори, и по-рядко иглолистни. Листата са дребни, тъмно виолетови, като част от стъблото е покрито с мъх. Цветовете са дребни зеленикави или виолетови, издава лек аромат на ванилия. Цъфти от юни до август.
13. Дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides)

орхидеи
Дремниковият главопашник се среща на сравнително ниска надморска височина, до 350 м. Израства с дълги до 50 с. Стъбла с малки листа. Цветовете са малки, шпороподобни, до 30 на брой и обсипват горната част на стъблото. Заради малките листа и намалената фотосинтеза, изхранването на растението е спомогнато от коренови гъби. Цъфти през май.
14. Дълголистен главопрашник(Cephalanthera longifolia)

орхидеи
Дълголистният главопрашник се среща на височина до 1000 метра в по-влажни поляни, гори и сечища. Достига височина до 50 см. с дълги зелени листа. Съцветието е гроздоподобно с от 8 до 25 цветчета в бяло с жълти петна. Цъфти през май-юни. Защитен вид.
15. Дългорога гимнадения (Gymnadenia conopsea)

орхидеи
Дългорогата гимнадения обитава ливади и пасища на височина до 2400 м. Има сравнително дълго стъбло до 60-80 см. Съцветието е шлемоподобно с гъсто разположени малки цветчета в розово, пурпурно и бяло. Издават лек аромат на карамфил. Растението се опрашва от молци, но също така е хермафродит и се самоопрашва, когато се наложи. Цъфти през юни-юли.
16. Дървеницов салеп (Orchis coriophora)

орхидеи
Дървеницовият салеп е широко разпространен у нас, обитава влажни тревисти места на височина до 1500 мерта. Стъблото достига до 40 см. Съцветието е овално с множество дребни тъмно червени цветчета. Цъфти от април до юли. Отделя аромат на дървеници, от където идва и името му. Видът не е защитен.
17. Есенен спиралник (Spiranthes spyralis)

орхидеи
Есенният спиралник обитава светлите части на иглолистните гори на височина до 1000 метра. Достига до 30 см. като горната част на стъблото е покрито с мъх. Съцветието е съставено от трийсетина на брой бледо жълти или зелени цветчета, подредени в спирала (от където идва и името на цветето). Цъфти през август-септември. Защитен вид.
18. Заобленолистен салеп (Orchis ovalis)

орхидеи
Заобленолистният салеп се среща по открити слънчеви поляни на височина около 750 м. растението е високо до 60 см. листата са продълговати и заоблени с ръждиво-кафяви петна в основата. Цветовете са камбаноподобни с розово-лилав цвят. Цъфти от април до юли.
19. Зелен целоглосум (Coeloglossum viride)

орхидеи
Зеленият целоглосум обитава влажни, широколистни гори. Достига до 50-60 см. височина с гъсто съцветие от дребни жълто-зелени цветчета. Цъфти от май до юли.
20. Зеленоцветна платантера (Platanthera chlorantha)

орхидеи
Зеленоцветната платантера е широко срещана у нас по горски поляни и полусенчести гори на височина до 1200 метра. Достига до 80 см. височина. Съцветието е подобно на житен клас с дребни зелени или жълти цветчета. Цъфти от април до юни. Не е защитен вид.

 

Автор Боян Христов

100procenta.info
100procenta.info
100procenta.info част от VIP MEDIA - Дигитални издания за свободна журналистика, автори на текстово, аудио и видео съдържание и всички, които искат да изразят своето мнение. Управляващ редактор и действителен собственик съгласно ЗЗДПДПОРДМУ: Радостина Минчева. Изданията се управляват от продуцентска компания "Вива Ефир" ЕООД, която отговаря за спазването на добрите журналистически принципи в редакционната политика, както и за всички въпроси свързани с рекламата в изданията. За връзка info@vipmedia.bg
- реклама -spot_img

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: МИСИЯ – отгледай орхидея от бебе до възрастно растение

За всички, които харесват и обичат тези невероятно красиви и екзотични цветя, орхидеите предлагам...

Как се прави тор от коприва

Тор от Коприва (Urtica dioica)  24-часов извлек: взима се 1 кг прясна коприва (може да...

Грижи за растенията

3а повече светлина – Илюзията за непрекъснат приток на светлина ще постигнете, като обградите...

Направете си ефектен интериор с водни лилии и водни цветя

Експериментирайте с интериора във вашият дом, вила, градина с нещо изключително красиво и необичайно...