„Александровска“ си произведе изотоп за диагностика на рак на простатата

Производството на два уникални изотопа, с които за първи път у нас пациенти с рак на простатата и невроендокринни тумори ще могат да получат диагностика и лечение, започна УМБАЛ „Александровска“. Вчера в болницата се проведе позитронно-емисионна томография (PET/CT, ПЕТ-скенер) с маркиран с 68Ga – PSMA простат-специфичен мембранен антиген. Това е една от най-бързо развиващите се технологии за диагностика и проследяване на пациенти с простатен карцином.

Основание за въвеждането на този метод са неговите висока чувствителност, специфичност и разделителна способност, които предоставят възможност за ранно откриване на рецидиви. В сравнение със съществуващите методи, техниката позволява изобразяване не само на структурните болестни промени, но и на метаболитната активност на заболяването, което е водещо за ранното откриване и оценката на терапевтичния ефект. При простатния карцином, основното приложение на PET/CT е за подпомагане на първоначална диагноза, определяне на разпространението на заболяването и ефекта от терапията.  Методът позволява  ранно диагностициране на туморен рецидив след простатектомия, лъчетерапия или след друг лечебен метод, още при съвсем ниски стойности на туморния маркер (PSA ≥0.2 μg/l).

„В момента този тип карцинoм не се стадира и не се откриват рецидиви. Така при оперирани пациенти не може да се види дали терапията дава резултат, а ако има метастази, то те се откриват твърде късно“, обясни за Скенер.нюз доц. Валерия Хаджийска, началник на Клиниката по нуклеарна медицина в лечебното заведение.

"Александровска"
Доц. Валерия Хаджийска, началник на Клиниката по нуклеарна медицина

Новият радиофармацевтик 68 Ga PSMA се произвежда  в Александровска болница в напълно оборудвана нова, високотехнологична радиохимична лаборатория с капацитет за над 80 пациента месечно. За създаването ѝ са вложени средства, осигурени от болницата и по линия на съвместен проект с Международната Атомна Агенция, на стойност над 2 000 000 лв. Лабораторията отговаря на всички съвременни стандарти за добра медицинска практика в Европа (GMP). Всички заети с PET/CT диагностиката с 68 Ga PSMA  специалисти в УМБАЛ “Александровска” – лекари, радиохимици и медицински физици са обучени и притежават сертификати от водещи нуклеарно медицински центрове в Германия, Австрия, Холандия и Италия.

Към настоящия момент изследването на нуждаещите се пациенти се реимбурсира напълно от НЗОК.

В следващия месец предстои да започне и изследване на пациенти с невроендокринни тумори с друг нов радиофармацевтик (68 Ga DOTATOC),  произведен в лабораторията. До момента тези болни не подлежаха на стадиране и проследяване у нас.

Всички пациенти, отговарящи на индикациите за изследването и насочени от съответните специалисти, могат да подадат документи в Клиниката по нуклеарна медицина на ул. “Здраве” №2 от 8.00 до 15.00ч. Телефон за допълнителна информация и записване: 02/9230 561.

С най-новата придобивка, Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска” става най-добре оборудвания център в Западна България от технологична гледна точка – разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT), а също и със собствен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици (консумативи за ПЕТ-скенера).

Съвсем скоро болницата освен да „хваща“ много рано рак на простатата и да проследява ефекта от операциите и терапиите, ще може и да лекува метастазите на простатния карцином. Това ще е възможно с производството на Лутеций 177. Този изотоп е за т.нар. „спасителна терапия” при пациенти в напреднал стадий и метастази в цялото тяло, при които останалите методи са изчерпали своето действие. Досега в „Александровска“ прилагаха радиофармацевтик, който се използваше за лечение само на костни метастази при рак на простата. „Изотопът Лутеций 177 обаче, има много по-големи възможности – той е мощен бета емитер и когато се натовари със специфично антитяло, стига точно до метастазите и ги унищожава, като се облъчват само лезиите, без да се нараняват околните здрави тъкани и органи“, посочи доц. Хаджийска.

Материалът „Александровска“ си произведе изотоп за диагностика на рак на простатата е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.

About Author /

Start typing and press Enter to search